aan de slag

Coaching traject

Elk coachingstraject begint met een intake gesprek. Hierin  onderzoeken we samen wat je vragen en behoeftes  zijn.

Daarna bepalen we de huidige situatie, bespreken de gewenste verandering en hoeveel sessies nodig zouden zijn.

De duur van het traject en het aantal sessies is afhankelijk van je vragen, je behoeftes en hoe diepgaand je aan de slag wilt gaan.

Na elke sessie, maar ook tussendoor, evalueren we de voortgang. En zo nodig, kunnen we bijstellingen maken.

 

hoe ik werk

Uniek concept

Coaching kenmerkt zich met name door concrete handvatten aan te reiken. 

In de sessies kijk en voel ik waar ik de nadruk op mag leggen. Ik werk intuïtief, ik luister met een open hart en observeer met een heldere geest.

In het begeleiden van mensen heb ik ervaren dat onderstaande 3 elementen in elk traject de aandacht verdienen.

DE 3 ELEMENTEN VAN MIJN CONCEPT

BEGELEIDING OP EMOTIONEEL, MENTAAL EN ZINGEVEND VLAK
Het zorgen voor evenwicht op emotioneel, mentaal en zingevend gebied is cruciaal. Dit is de basis voor een gezond en lang leven.
Vaak is dit evenwicht (tijdelijk) zoek geraakt. Zowel je eigen innerlijk evenwicht dan wel tussen verschillende aspecten van onszelf (lichaam en geest, bewuste en onbewuste processen, verstand en gevoel) én in relatie met de wereld om ons heen (werk en vrije tijd, geven en nemen, met anderen zijn en alleen zijn).

UITDAGING DOOR BEWEGING

Je lichaam reageert constant op prikkels van buitenaf, maar ook van binnenuit, op je emoties en gedachten, pijn of vermoeidheid.
Door de eeuwen heen hebben wij afgeleerd te luisteren  naar ons lichaam en naar de signalen wat het ons geeft. Iedereen gaat anders om met specifieke situaties, maar door gerichte methodes en technieken (lichaamsgericht werken) kun je weer in contact komen met je eigen lichaam en meer lichaamsbewustzijn creëren. 
Je eigen lichaamssignalen en/of grenzen leren (h)erkennen of juist verleggen met psychosomatische fysiotherapie.

In deze sessies staat in contact komen, verbinding maken en opnieuw leren luisteren naar je lichaam centraal.
Het ervaren en voelen hiervan is een extra stimulans dan wanneer je er over praat. 

ONTSPANNING EN ONTLADING

In mijn praktijkervaring heb ik gezien dat veel mensen moeite hebben met ontspanning. Er zit nog teveel stress in het systeem waardoor je moeilijk tot rust komt of je opgejaagd voelt.

Door coaching krijg je inzichten, maar je lichaam heeft ook aandacht nodig.

Daarom is het belangrijk om eerst te ontladen. Na de ontlading voel je dat je beter kunt ontspannen en dus beter gaat leren loslaten.
Hiervoor gebruik ik Oosterse en Westerse methodes en technieken, zodat je ook weer kunt opladen met positieve energie. Ik voel en kijk wat het beste bij jou aansluit.

HOLISTISCHE VISIE

Ik werk vanuit een holistische visie en dat betekent dat ik jou als een geheel zie! Lichamelijke, psychologische, sociale en ook zingevende aspecten-factoren zijn sterk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.
Samen kijken we naar de vraagstukken die je hebt. In coaching is dit vaak praktisch, maar diepere of zingevende vragen verdienen vaak meer aandacht en tijd.
In mijn werkwijze laat ik je met momenten stilstaan om deze vragen te beantwoorden waar je vaak te weinig tijd voor hebt. Ik geloof erin dat je deze antwoorden al in jezelf hebt. Ik faciliteer en ondersteun je op een veilige manier in het vinden van je eigen antwoorden.