Coaching voor bedrijven

Preventieve of curatieve trajecten voor medewerkers van uw bedrijf

Als een medewerker uit evenwicht dreigt te raken of al (deels) uit evenwicht is, zijn coachingstrajecten een goed middel om uw medewerker weer terug in zijn of haar eigen kracht te brengen.

In deze trajecten zal uw medewerker inzichten krijgen, zich bewust worden van zijn of haar eigen patronen en waar nodig gedrag leren aan te passen of bij te sturen.

 

Individueel coachtrajecten zowel preventief als curatief:

In deze begeleiding staat mijn eigen concept centraal. Ik ga met uw medewerker op fysiek, emotioneel, mentaal en zingevend gebied aan de slag, zodat er weer mogelijkheden komen tot gezond herstel. In het traject zal ook nadruk gelegd worden op een gezonde re-integratie, terugvalpreventie en het waarborgen van duurzaamheid.

Door mijn jarenlange ervaring als revalidatie en arbeidspecialist kan ik uw medewerkers goed begeleiden naar een gezond herstel. Daarnaast heb ik veel kennis van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), wat belangrijk is voor een goede re-integratie.

Tussentijds zal ik met u, als werkgever, leidinggevende of HR-adviseur, een evaluatie houden over de voortgang van het traject.

 

Specifieke coachtrajecten:

Coachtraject voor leidinggevenden:

Dit coachtraject is voor leidinggevenden die graag aan zichzelf willen werken en de verbinding met hun team willen verbeteren.

Het traject is gericht op het verbeteren van communicatie. Bewustzijnstransformatie en persoonlijkheidstraining staan centraal. Hierdoor vergroot de zelfkennis van de leidinggevende die haar/hem dan beter in staat stelt om een goede verbinding met zichzelf én met de teamleden te maken. Na dit coachtraject zien en horen ze beter wat hun teamleden nodig hebben.

 

Coachtraject voor medewerkers met fysieke klachten:

Dit coachtraject is een speciaal op maat individueel coachtraject voor medewerkers met pijn- & vermoeidheidsklachten.

Door mijn ervaring in meerdere revalidatiecentra ben ik gespecialiseerd in het coachen van cliënten die pijn ervaren aan het houdings- en bewegingsapparaat en vermoeidheidsklachten hebben. Na dit coachtraject weten ze beter hoe ze met de pijn- en vermoeidheidsklachten om kunnen gaan en hebben ze meer grip op hun ervaren pijn en vermoeidheid.

 

Heeft u een medewerker waarvan u twijfelt of hij/zij in aanmerking zou komen voor een van deze trajecten?  Bel mij gerust voor meer info of een screening.

 

Trajecten

Coaching traject preventief

Intake gesprek
Individuele sessies
Naar eigen concept
5-8 sessies van 60 min
Gerichte oefeningen of opdrachten
Eindevaluatie
Maatwerk

Coaching traject compleet

Intake gesprek
Individuele sessies
Naar eigen concept
5-8 sessies van 60 min
Aandacht voor re-integratie en WVP
Gerichte oefeningen of opdrachten
2 evaluatiemomenten
Maatwerk

Coaching traject uitgebreid

Intake gesprek
Individuele sessies
Naar eigen concept
6-12 sessies van 60 min
Aandacht voor re-integratie en WVP
Gerichte oefeningen of opdrachten
2 evaluatiemomenten
Maatwerk

Positieve ervaringen van bedrijfscoaching: